Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. we Włoszczowie

Ogłoszenia

OGŁOSZENIE

z dnia 25.05.2023 roku

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. we Włoszczowie ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż używanej koparko-ładowarki kołowej marki O&K L15I rok produkcji 1992.

Szczegóły pod linkiem:

http://www.pgkimwloszczowa.zakladkomunalny.com/bip/przetargi/n,ogloszenie-o-przetargu-pisemnym-nieograniczonym-na-sprzedaz-uzywanej-koparko-ladowarki-kolowej-marki-oandk-l15i


OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. we Włoszczowie ogłasza zamówienie na dostawę w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego kompostera do przetwarzania odpadów ulegających biodegradacji dla Zakładu Przetwarzania Odpadów Komunalnych "Kępny Ług" we Włoszczowie - ogłoszenie nr 2022/BZP 00462263 z dnia 28.11.2022 r.

Szczegóły pod linkiem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/696756


OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. we Włoszczowie ogłasza zamówienie na roboty budowlane - "Budowa instalacji odgazowania złoża odpadów na kwaterze składowiska "Kępny Ług" we Włoszczowie - ogłoszenie nr 2022/BZP 00328896 z dnia 01.09.2022 roku.

Szczegóły pod linkiem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/658082

 

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. we Włoszczowie ogłasza zamówienie na roboty budowlane - "Budowa instalacji odgazowania złoża odpadów na kwaterze składowiska "Kępny Ług" we Włoszczowie  - ogłoszenie nr 2022/BZP 00165004/01 z dnia 18.05.2022 roku.

Szczegóły pod linkiem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/614602

 


OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. we Włoszczowie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na usługę pełnienia funkcji Inspektora nadzoru:

1) inspektor specjalności konstrukcyjno - budowlanej,

2) inspektor specjalności elektrycznej i elektroenergetycznej.

Usługa dotyczy projektu: „Hala rozładunku i przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych wraz z wytwarzaniem paliwa alternatywnego” na terenie Składowiska Odpadów Komunalnych „Kępny Ług” we Włoszczowie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, działanie 4.2 „Gospodarka odpadami” Oś 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 nr umowy: RPSW.04.02.00.-26-0006/18-00 

Szczegóły pod linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/103327 

 


OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. we Włoszczowie ogłasza zamówienie na roboty budowlane - "Adaptacja hali do produkcji paliwa alternatywnego poprzez wykonanie robót budowlanych, modernizacyjnych oraz dostaw, montażu i rozruchu urządzeń do obsługi składowiska odpadów komunalnych" - ogłoszenie nr 2022/BZP 00101703 z dnia 29.03.2022 roku.

Szczegóły pod linkiem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/592934

 


OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. we Włoszczowie ogłasza zamówienie na dostawę myjni do kół i podwozi samochodowych i pojemników na odpady oraz myjki ciśnieniowej przenośnej  - ogłoszenie nr 2022/BZP 00094312 z dnia 22.03.2022 roku.

Szczegóły pod linkiem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/589759

 

OGŁOSZENIE

Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka zo.o. we Włoszczowie ogłasza przetarg pisemnym nieograniczonym na sprzedaż używanego samochodu marki MAN oraz koparko ładowarki kołowej marki OSTRÓWEK KTO-162.

Szczegóły pod linkiem:

http://www.pgkimwloszczowa.zakladkomunalny.com/bip/przetargi/n,ogloszenie-o-przetargu-pisemnym-nieograniczonym-na-sprzedaz-uzywanego-samochodu-marki-man-oraz-koparko-ladowarki-kolowej-marki-ostrowek-kto-162

 


OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. we Włoszczowie ogłasza zamówienie na dostawę - sukcesywna dostawa worków do segregacji odpadów - ogłoszenie nr 2022/BZP 00048557/01 z dnia 07.02.2022 roku.

Szczegóły pod linkiem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/570731 

 


OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. we Włoszczowie ogłasza zamówienie na dostawę - cykliczna  bezgotówkowa sprzedaż oleju napędowego dla potrzeb Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mikeszkaniowej Spółka z o.o. we Włoszczowie - ogłoszenie nr 2022/BZP 00005579/01 z dnia 05.01.2022 roku.

Szczegóły pod linkiem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/559698

 

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. we Włoszczowie ogłasza zamówienie na roboty budowlane - budowa zagłębionej wagi samochodowej o nośności 60 Mg w Zakładzie Przetwarzania Odpadów Komunalnych "Kępny Ług" we Włoszczowie, ul. Przedborska 89 w formule zaprojektuj i wybuduj - ogłoszenie nr 2021/BZP 00304910/01 z dnia 08.12.2021 r.  

Szczegóły pod linkiem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/549289

 


OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. we Włoszczowie ogłasza zamówienie na usługę - dostawa w formie leasingu operacyjnego używanego samochodu specjalistycznego jednokomorowego do zbierania i transportu odpadów -ogłoszenie nr 2021/BZP 00267368/01 z dnia 15.11.2021 r.

Szczegóły pod linkiem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/535871

 


OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. we Włoszczowie ogłasza zamówienie na usługę - dostawa w formie leasingu operacyjnego używanego samochodu specjalistycznego dwukomorowego do zbierania i transportu odpadów -ogłoszenie nr 2021/BZP 00244273/01 z dnia 25.10.2021 r.

Szczegóły pod linkiem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/526760 

 

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. we Włoszczowie ogłasza zamówienie na usługę - dostawa w formie leasingu operacyjnego dwóch używanych samochodów specjalistycznych tej samej marki do transportu odpadów - ogłoszenie nr 2021/BZP 00230711 z dnia 2021-10-13 r. 

Szczegóły pod linkiem:

http://www.pgkimwloszczowa.zakladkomunalny.com/bip/przetargi/n,ogloszenie-o-zamowieniu-uslugi-nr-2021-bzp-00230711-z-dnia-2021-10-13

 


OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. we Włoszczowie ogłasza zamówienie na usługę - przestawienia biostabilizatorów i doposażenia hali rozładunku odpadów komunalnych - ogłoszenie nr 2021/BZP 00173678/01 z dnia 2021-09-08 r. 

Szczegóły pod linkiem:

http://www.pgkimwloszczowa.zakladkomunalny.com/bip/przetargi/n,ogloszenie-o-zamowieniu-uslugi-nr-2021-bzp-00173678-01-z-dnia-2021-09-08-przestawienia-biostabilizatorow-i-doposazenia-hali-rozladunku-odpadow-komunalnych

 


OGŁOSZENIE 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. we Włoszczowie ogłasza zamówienie na usługę - naprawa rozdrabniacza firmy Doppstadt typ DW3060 -  ogłoszenie nr 2021/BZP/000075102 z dnia 2021-06-08 r. 

Szczegóły pod linkiem:

http://www.pgkimwloszczowa.zakladkomunalny.com/bip/przetargi/n,ogloszenie-o-zamowieniu-uslugi-nr-2021-bzp-000075102-z-dnia-2021-06-08-r-naprawa-rozadrabniacza-firmy-doppstadt-typ-dw-3060

 

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. we Włoszczowie ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę w formie leasingu oparacyjnego zestawu do transportu odpadów komunalnych na składowisku - ciągnik wraz z przyczepą hakową.

Szczegóły pod linkiem:

http://www.pgkimwloszczowa.zakladkomunalny.com/bip/przetargi/n,ogloszenie-o-zamowieniu-uslugi-nr-2021-bzp-000065279-z-dnia-2021-05-26-na-dostawe-w-formie-leasingu-operacyjnego-zestawu-do-transportu-odpadow-komunalnych-na-skladowisku-ciagnik-wraz-z-przyczepa-hakowa

 

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. we Włoszczowie ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na usługę odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów frakcji nadsitowej o kodzie 19 12 12.

Szczegóły pod linkiem:

http://www.pgkimwloszczowa.zakladkomunalny.com/bip/przetargi/n,ogloszenie-o-zamowieniu-usluga-odbioru-transportu-i-zagospodarowania-odpadow-frakcji-nadsitowej-o-kodzie-19-12-12-z-przedsiebiorstwa-gospodarki-komunalnej-i-mieszkaniowej-sp-z-o-o-we-wloszczowie

 

 

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. we Włoszczowie ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż używanych samochodów.

Szczegóły pod linkiem:

http://www.pgkimwloszczowa.zakladkomunalny.com/n,przetarg-na-sprzedaz-uzywanych-samochodow-2 

 

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. we Włoszczowie ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż używanych samochodów.

Szczegóły pod linkiem:

http://www.pgkimwloszczowa.zakladkomunalny.com/n,przetarg-na-sprzedaz-uzywanych-samochodow-1

 

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. we Włoszczowie ogłasza przetarg na dostawę oleju napędowego - Ogłoszenie nr 616981-N-2020 z dnia 2020-11-27 r.

Szczegóły na naszej stronie BIP.

 

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. we Włoszczowie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę w formie leasingu operacyjnego koparko - ładowarki. 

Szczegóły na naszej stronie BIP

 

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. we Włoszczowie ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż używanych samochodów.

Szczegóły pod linkiem:

http://www.pgkimwloszczowa.zakladkomunalny.com/n,przetarg-na-sprzedaz-uzywanych-samochodow

 

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. we Włoszczowie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę w formie leasingu operacyjnego samochodu osobowego typu MINIVAN. 

Szegóły na naszeje stronie BIP.

 

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. we Włoszczowie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę w formie leasingu operacyjnego separatora magnetycznego. 

Szczegóły na naszej stronie BIP.

 

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. we Włoszczowie ogłasza przetarg na dostawę wózka widłowego i ładowarki kołowej - ogłoszenie nr 564417-N-2020 z dnia 2020-07-21 r. 

Szegóły na naszeje stronie BIP.

 

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. we Włoszczowie ogłasza przetarg na odbiór  i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 - ogłoszenie nr 552021-N-2020 z dnia 2020-06-18 r. 

Szegóły na naszeje stronie BIP.

 

OGŁOSZENIE

 

Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. we Włoszczowie zwaca się z prośbą przedstawienie oferty cenowej na zakup i dostawę wody mineralnej gazowanej i niegazowanej dla Spółki.

Szczegóły w zakładce zapytania ofertowe - link http://www.pgkimwloszczowa.zakladkomunalny.com/zapytania-ofertowe-1

 

 

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. we Włoszczowie ogłasza przetarg na "Budowę płyty do przetwarzania kompostu wraz z powierzchnią komunikacyjną" - Ogłoszenie nr 509029-N-2020 z dnia 2020-02-04 r.  

Szczegóły na naszej stronie BIP. 

 

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. we Włoszczowie informuje, że ogłosiło przetarg na "Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 z Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. we Włoszczowie

Szczegóły na naszej stronie BIP.

 

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. we Włoszczowie ogłasza przetarg na usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego dot. robót budowlanych - Ogłoszenie nr 502964-N-2020 z dnia 2020-01-15 r.

Szczegóły na naszej stronie BIP.

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. we Włoszczowie ogłasza przetarg na usługę pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - Ogłoszenie nr 501151-N-2020 z dnia 2020-01-08 r.

Szczegóły na naszej stronie BIP.

 

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. we Włoszczowie ogłasza przetarg na dostawę oleju napędowego - Ogłoszenie nr 637849-N-2019 z dnia 2019-12-20 r.

Szczegóły na naszej stronie BIP

 

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. we Włoszczowie informuje, że ogłosiło przetarg na "Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 z Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. we Włoszczowie

Szczegóły na naszej stronie BIP.

 


 

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. we Włoszczowie informuje, że ogłosiło przetarg na dostawę oleju napędowego.

Szczegóły na naszej stronie BIP.


 

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. we Włoszczowie informuje, że posiada wolne klatki na butle do sprzedaży detalicznej gazu.

Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze Zakładu Usług Komunalnych i Transportu przy ul. Sienkiewicza 31 lub pod nr tel. 41 39 43 053

 


 

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. we Włoszczowie informuje, iż posiada pod wynajem pomieszczenia biurowe w budynku przy ul. Sienkiewicza 31 - wyposażone w instalację elektryczną i centralne ogrzewanie.

Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze Spółki ul. Sienkiewicza 31 lub pod nr tel. 41 39 42 832.

 

Cmentarz Komunalny - wirtualny

Płatność

Nasza placówka

Godziny otwarcia:

Poniedziałek - Piątek

 7.00 - 15.00

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Maj 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Zegar

Imieniny